Dr.Pinyo Hunsajarupan医生(泰国杰特宁医院)

平勇博士(Dr Pinyo Hunsajarupan,M D )有着20年的辅助生殖领域经验,是泰国生殖内分泌和妇产科专科医师、泰国妇产科学会会员,同时也是Jet